Popis testnih usluga dostupnih unutar AAI@EduHr Laba

 

Naziv Opis Vlasnik Protokol
 
Dev - ISVU Razvoj i testiranje veze ISVU-LDAP srce.hr FWS
e-Matica i NISpVU test i razvoj Testne i razvojne inačice aplikacija e-Matica i NISpVU carnet.hr FWS
Dev - ISA IIS - razvojni strojevi - svarozic i edugain-rnd srce.hr FWS
Dev - SLCS Dev - SLCS [crnjak.srce.hr] srce.hr FWS
Sustav podrške korisnicima OTRS (stari) Stari OTRS srce.hr FWS
CARNet testiranje CARNet općenito testiranje, pristup imaju samo CARNet djelatnici. carnet.hr FWS
CARNet CRM sustav razvoj Development za CARNet Customer Relations Management sustav carnet.hr FWS
SIU-test Srce interne usluge srce.hr FWS
Upis u školu - web aplikacija Aplikacija koja daje uvid u podatke iz knjige državljana i matice rođenih srce.hr FWS
CMS CMS sustav Kineziološkog fakulteta koji služi kao središnji informativni sustav za studente te intranet za nastavno i nenastavno osoblje kif.hr FWS
Portal za međunarodne projekte Portal za pristup međunarodnim projektima evidentiranim u Uredu za istraživanje unizg.hr FWS
LDAP test1 Development, local pravst.hr FWS
cro-ngi test razvoj aplikacije za prijavu u cro ngi srce.hr FWS
Srce VOIP Srce VOIP test srce.hr FWS
Klijent-ZPR Provjera autentikacije na ZPR-u fer.hr FWS
Microsoft WinDays Portal Web portal sa sadržajima konferencije WinDays srce.hr FWS
Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ffzg.hr FWS
cro-ngi (marun.srce.hr) Sučelje za prijavu korisnika cro-ngi sustava srce.hr FWS
ZPR 2. zahtjev Ispitni resurs za ZPR fer.hr FWS
Sage Sage alternativa za Mathematicu grad.hr RADIUS
Radius koncar-institut.hr RADIUS
eduroam usluga Veleučilišta u Šibeniku eduroam usluga pristupa Internetu Veleučilišta u Šibeniku vus.hr RADIUS
Eduroam ekonomskog fakulteta u Splitu Bežični pristup internetu u zgradi Fakulteta efst.hr RADIUS
Access Point Spajanje na WiFi mrežu Visoke poslovne škole PAR par.hr RADIUS
pgina pgina login za III. gimnaziju Osijek skole.hr RADIUS
Public web TVZ developer test Public web auth tvz.hr RADIUS
test registar test registar srce.hr RADIUS
eduroam TTS srce.hr SAML
MZOS sustav webObrasci - razvoj srce.hr SAML
e-Škole Wi-Fi - Aruba e-Škole Wi-Fi autentikacija (Aruba external captive portal) carnet.hr SAML
Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hr Registar AAI@EduHr imeničkih shema srce.hr SAML
Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hr Alternativna web adresa registra imeničkih shema srce.hr SAML
Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hr sudeći prema logovima, ne koristi se srce.hr SAML
Testni stroj za aplikacije srce.hr SAML
test za CMS Joomla! srce.hr SAML
CMS sustav Srca srce.hr SAML
Testni stroj za aplikacije srce.hr SAML
Testni stroj za sistemce srce.hr SAML
Filesender (DEV) - uslugu namijenjena za razmjenu velikih datoteka srce.hr SAML
Testni stroj za sistemce OIOSAML.NET OIOSAML.NET Windows 2003, razvoj srce.hr SAML
Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hr Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hr srce.hr SAML
JKP (DEV) - Javne kolekcije podataka srce.hr SAML
GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka Testni server za GSS uslugu. srce.hr SAML
Testni stroj izradu programskih paketa - bagan.srce.hr Testni stroj izradu programskih paketa - bagan.srce.hr srce.hr SAML
Dev - ISA Razvojni stroj srce.hr SAML
CMS za škole development runolist CARNet CMS za škole development runolist kirh carnet.hr SAML
Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srca Sustava za održavanje webinara - razvojni sustav srce.hr SAML
CMS za škole test (cms1.skole.hr sso) Prijava na CMS-ove škola putem AAI@EduHr SSO carnet.hr SAML
lastovo.skole.hr CARNet CMS development carnet.hr SAML
CMS za škole development os-test0604-zg.kirh CARNet CMS za škole development os-test0604-zg.kirh carnet.hr SAML
CMS za škole development os-test-zg.joy CARNet CMS za škole development os-test-zg.joy carnet.hr SAML
Moodle test2 CARNetova neslužbena Moodle 1.9 instanca namijenjena testiranju carnet.hr SAML
CARNet RT test Testna instanca internog ticketing sustava carnet.hr SAML
Web IRB-a TEST irb.netgen.biz razvojna platforma irb.hr SAML
test (stranica se ne učitava) irb.hr SAML
test (stranica se ne učitava) irb.hr SAML
Srce SIP 1 srce.hr SAML
Web sjedište www-test.unizg.hr unizg.hr SAML
Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-u Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-u srce.hr SAML
MudRiTest - testna stranica sustava za e-učenje Sveučilišta u Rijeci Moodle instalacija za obuku nastavnika i testiranje novih modula u sustavu uniri.hr SAML
Nadzor računalnih sredstava e-Matice Sustav za nadzor računalnih sredstava dostupan isključivo timu e-Matica putem lokalne mreže - trenutno samo kao backup povijesnih podataka mzos.hr SAML
Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požar eihp.hr SAML
FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci srce.hr SAML
Wiki Akademije dramskih umjetnosti adu.hr SAML
G Suite za Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu G Suite za domenu veleknin.hr veleknin.hr SAML
Testni stroj za razvoj novih web aplikacija - dev4.srce.hr SimpleSAMLphp na stroju dev4.srce.hr za razvoj novih web aplikacija srce.hr SAML
Open Labyrinth E-learning portal za studente medicine carnet.hr SAML
Quilt2 CMS test Test SSO2 fer.hr SAML
Srce SIP 3 srce.hr SAML
Moodle Geodetskog fakulteta - test geof.hr SAML
Srce SIP 2 srce.hr SAML
Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvoj srce.hr SAML
ISVU skladište - razvoj srce.hr SAML
Učilica - test Testna instanca Školske Učilice carnet.hr SAML
Razvojni posluzitelj za testiranje usluge Pithos 2 / pithos plus Posluzitelj za testiranje usluge Pithos 2 / pithos plus srce.hr SAML
Test aplikacija za tiqr modul za dvostupanjsku autentikaciju srce.hr SAML
Razvojni poslužitelj za unizg informacijski web srce.hr SAML
Drupal CMS riteh.hr SAML
Razvojna verzija aplikacije za Sveučilište u Rijeci riteh.hr SAML
CARNet web dev bmauser 1 CARNet web development test carnet.hr SAML
Testni web Geodetskog fakulteta Sustav za e-učenje Moodle geof.hr SAML
Testna eduknjižara Online knjižara za kupovinu udžbenika - test carnet.hr SAML
Ocijeni profesora Projekt Ocijeni profesora omogućava učenicima i studentima ocjenjivanje svojih škola i fakulteta, kao i profesora koji u njima predaju. Ciljevi projekta su pronaći najbolje profesore iz škola i fakulteta iz raznih predmeta i gradova u Hrvatskoj. srce.hr SAML
IRB Knjižnica - razvoj Testna platforma za razvoj web servisa Knjižnice IRB-a irb.hr SAML
Testni stroj za razvoj gitlab.srce.hr srce.hr SAML
Google Apps za Veleučilište u Slavonskom Brodu Autentikacija na 'Google Apps Education Edition' za domenu vusb.hr vusb.hr SAML
SSO TEST APP - UNIRI SSO TEST APP - UNIRI uniri.hr SAML
BVO Baza visokog obrazovanje azvo.hr SAML
Marko lokalno SSO SSO lokalna instanca u svrhu izrade WEB aplikacija carnet.hr SAML
mmilovic-aego-local Testna (lokalna) instanca nove CN AEGO aplikacije carnet.hr SAML
GSS (DEV) - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage service srce.hr SAML
E-learning ESS Moodle Elektrostrojarske skole Varazdin skole.hr SAML
AAI@EduHr Lab test SAML SP za testiranje funkcionalnosti AAI@EduHr Lab-a srce.hr SAML
AZVO edukacija Online edukacija AZVO suradnika azvo.hr SAML
2CO2 2CO2 sustav e-učenja na UFZG ufzg.hr SAML
UFOS.hr test foozos.hr SAML
CRM test CRM sučelje za vanjske korisnike - test instanca carnet.hr SAML
Testni poslužitelj Srca za Owncloud srce.hr SAML
MefOpterDev Dev verzija portala Opterećenja nastavnika MEF-a Zg mef.hr SAML
owncloud servis testiranje servisa owncloud u Srcu srce.hr SAML
Isabella - registracija korisnika/projekata Isabella - sucelje za registraciju korisnika i projekata srce.hr SAML
AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHr srce.hr SAML
Web sucelje za provjeru ranjivosti razvojna instanca weba za sveobuhvatnu provjeru ranjivosti carnet.hr SAML
CARNet web dev bmauser 0 CARNet web development test carnet.hr SAML
Dev - AOSI Razvojni stroj za AOSI srce.hr SAML
Online baze podataka - OVID Web sučelje za pristup OVID bazama znanstvenih radova, u slučaju da korisnik ne pristupa iz CARNetove mreže autorizacija korisnika vrši se putem sustava AAI@EduHr mzos.hr SAML
Kermit - interne aplikacije ZPR, FER Zavod za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva - server za interne aplikacije fer.hr SAML
Gel test portal Razvojni server za potrebe portala GEL (Gimnazijski ekološki laborotorij) foi.hr SAML
phpfw1.app.lab Testiranje PHP frameworka CakePHP srce.hr SAML
Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacije Aplikacije za arhitekturu, projektiranje i vizualizaciju te aplikacije za raspoznavanje i pretvorbu skeniranih, PDF dokumenata i digitalnih fotografija dokumenata i aplikacije za svakodnevni rad s PDF dokumentima srce.hr SAML
pubadm-dev.carnet.hr Testna aplikacija za administriranje servisa na javnom poslužitelju public.carnet.hr carnet.hr SAML
Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša pokrenut na Drupal CMS-u krs.hr SAML
IRB Library DEV Ravoj aplikacija Knjižnice Instituta Ruđer Bošković irb.hr SAML
Matija Lovrić - AAI@EduHr Test Osobno računalo Matije Lovrića srce.hr SAML
noc-portal.razus.carnet.hr testna instanca portala za korisnike szc baze carnet.hr SAML
gvinkov dev Razvoj aplikacija koje koriste SSO carnet.hr SAML
Dabar - razvojno okruženje 1 Razvojno okruženje za implementaciju sustava digitalnih repozitorija u Srcu srce.hr SAML
Alfa web portal Web portal izdavačke kuće Alfa srce.hr SAML
Bnet autorizacija Autorizacija PPK korisnika putem captive portala carnet.hr SAML
Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Aplikacija sluzi za sastavljanje liste studenata za upis na kolegije i smjerove koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u Osijeku efos.hr SAML
Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Bošković Wep portal za edukaciju korisnika Knjižnice irb.hr SAML
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMS Prva faza izrade CMS-a za Sveučilišni odjel zdravstvenih studija (za sada imamo samo "corporate directory") unist.hr SAML
Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a' Anketa studentskog zbora PMF-a pmf.hr SAML
MAZVO Mobilna aplikacija Agencije za znanost i visoko obrazovanje azvo.hr SAML
MZOS potpore Aplikacija za on-line prijave znanstvenika na natječaje koje provodi i organizira MZOS mzos.hr SAML
MSDC test Microsoft software download centar - test carnet.hr SAML
ProMDM MDM usluga carnet.hr SAML
OISOSAML.NETSP OIOSAML.NET razvojna testna instanca za fedlab srce.hr SAML
Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustav Sveučilišni sustav za e-učenje - razvojni sustav srce.hr SAML
Testna web aplikacija sa lektirama Web aplikacija sa lektirama za osnovne i srednje škole carnet.hr SAML
RPL-app KONKURENTNO HRVATSKO VISOKO OBRAZOVANJE ZA BOLJU ZAPOŠLJIVOST azvo.hr SAML
xen-orc-dev Razvojna instanca za prilagodbu VPS sucelja SSO mehanizmu srce.hr SAML
moj.carnet.dev portal za korisnike carnet.hr SAML
intapps-bbrdaric Lokalna instanca CARNet Intapps aplikacije carnet.hr SAML
CRO ISAB Prijava radova prijava radova za crongi i isabellu srce.hr SAML
Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene rgn.hr rgn.hr SAML
Laravel 5 SAML test Implementacija SAML autentikacije u Laravel 5 framework - interno veleknin.hr SAML
vijece-korisnika.razus.carnet.hr testna instanca za aplikaciju za glasanje za vijeće korisnika carnet.hr SAML
Hascheck Hrvatski akademski spelling checker fer.hr SAML
Sigus - infra Sigus - infra carnet.hr SAML
Google Apps za Arhitektonski fakultet Google Apps za domenu arhitekt.hr arhitekt.hr SAML
Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene iptpo.hr iptpo.hr SAML
e-Škole Wi-Fi - Meraki e-Škole Wi-Fi autentikacija (Meraki external captive portal) carnet.hr SAML
admin.studij.hr-test Administratorsko sučelje za centralne prijave na studijske programe azvo.hr SAML
Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za domenu veleknin.hr veleknin.hr SAML
Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenik Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene scsi.hr scsi.hr SAML
Profil Klett (test) Mrežna stranica za učitelje, učenike i roditelje, na kojoj se mogu pronaći brojni materijali i sadržaji pomoću kojih će stjecanje i proširivanje znanja biti jednostavnije, učinkovitije i zanimljivije. Osim zanimljivih članaka, na stranici se nalaze i digitalni udžbenici i priručnici za nastavu, njihove pripadajuće aplikacije, Obrazovni oblak za flipped classroom način rada, Zbornica s materijalima za nastavu i još mnogo toga. srce.hr SAML
Riteh web test Testna, razvojna, staging stranica Tehničkog fakulteta u Rijeci riteh.hr SAML
Meduza-test Usluga za distribuciju višemedijskih sadržaja carnet.hr SAML
mreza-e-skole test testna instanca carnet.hr SAML
meraki-captive-portal-bsamardz e-Škole Meraki external captive portal - dev carnet.hr SAML
BNet PPK autorizacija test Autorizacija PPK korisnika putem captive portala carnet.hr SAML
CARNet web logo test Testiranje prikaza loga na webu carnet.hr SAML
Indigo Digital Repository Indigo - platforma za izgradnju suradničkog sustava za pohranu digitalne kulturne baštine srce.hr SAML
CARNet, testni WAS SSO Testni SSO pristup za Wireless Authentication Services carnet.hr SAML
Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškova Sustav za slanje, odobravanje i obradu zahtjeva za odobrenje sredstava na ime materijalnih troškova izor.hr SAML
Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme srce.hr SAML
preddiplomski.studij.hr-test Testna okolina za prijave na studijske programe azvo.hr SAML
Digitalna zrelost - e-Škole foi.hr SAML
Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitu Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene kbf-st.hr kbf-st.hr SAML
MRKVE-PRPN-TEST Sučelje za potvrdu realizirane nastave od strane predstojnika zavoda - test etfos.hr SAML
Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost) srce.hr SAML
cert.hr-test testna instanca cert.hr weba carnet.hr SAML
TCR-Rezervacije test carnet.hr SAML
studproj Web servis Tehnickog Fakulteta Rijeka za kolaboraciju studenata i profesora radi rada na studentskim projektima riteh.hr SAML
dev0.local carnet.hr SAML
UPS - Upravljanje pametnim senzorima - test Testni sustav namijenjen za upravljavljanje pametnim senzorima carnet.hr SAML
CUC prijava - test Aplikacija za prijavu korisnika na CUC carnet.hr SAML
CARNet mToken portal za korisnike carnet.hr SAML
CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev) carnet.hr SAML
Quilt CMS Development Razvijanje i testiranje Quilt CMS-a fer.hr SAML
Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebz Web aplikacija namijenjena organizaciji prijevoza i asistentura studentima s invaliditetom na FF ffzg.hr SAML
Tecajevi SFZG Tecajevi SFZG sfzg.hr SAML
Marko Ivančić AAI@Edu test Lokalno u svrhu testiranja AAI autentikacije srce.hr SAML
CroMSIC Zagreb Webportal Stranica za članove studentske udruge CroMSIC, praćenje aktivnosti i prijavu studentskih razmjena. mef.hr SAML
EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - test Aplikacija za organizaciju , prijave i praćenje pohađanja edukacija carnet.hr SAML
Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustav Razvojna i testna verzija sustava LMS Srca srce.hr SAML
Cloud Gaming @ ZTEL, FER Autorizacija prilikom prijave na testni cloud gaming sustav fer.hr SAML
Elektronički udžbenici - Element Elektronički udžbenici izdavačke kuće Element d.o.o. srce.hr SAML
e-potvrde test aplikacija za izdavanje uvjerenja o završenom tečaju carnet.hr SAML
Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.com Infrastruktura za Geant bazirana na VMware vCloud servisima. srce.hr SAML
Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmeti Software koji pokazuje na koji način se pomoću ASP.NET aplikacije može koristiti AAI@EduHr sustav za autentifikaciju mev.hr SAML
Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeks Software koji pokazuje na koji način se pomoću ASP.NET aplikacije može koristiti AAI@EduHr sustav za autentifikaciju mev.hr SAML
Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Core Demonstracijska ASP.NET Core aplikacija za autentifikaciju mev.hr SAML
e-Dnevnik za učenike i roditelje - test carnet.hr SAML
Potvrde za učenike Aplikacija za izdavanje potvrda učenicima carnet.hr SAML
Nenad Crnko AAI@Edu Test Lokalno u svrhu testiranja AAI autentikacije srce.hr SAML
Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištu Aplikacija koja omogućuje nastavnicima Međimurskog veleučilišta jednostavno popunjavanje zahtjeva za stručno usavršavanje mev.hr SAML
Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.com Infrastruktura za Geant bazirana na VMware vCloud servisima. srce.hr SAML
app.studij.hr-test Testna okolina za aplikaciju za znanstveno istraživanje azvo.hr SAML
Edutorij test Test instanca CARNetovog repozitorija digitalnih obrazovnih sadržaja carnet.hr SAML
Moodle visoko učilište Algebra - Test Moodle visoko učilište Algebra - Test racunarstvo.hr SAML
Infoeduka - Test Infoeduka - Test racunarstvo.hr SAML
Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijek Potrebni testni resursi za projekt digitalizacije i izbacivanje papirologije pri posjetu roditelja/posjetitelja u školu te ostalih podataka-Projekt je u svojim počecima,te vas molimo za odobrenje kako bismo imali na čemu graditi API(sučelje za autentifikaciju) skole.hr SAML
Helpdesk portal za djelatnike Tehničkog fakulteta u Rijeci riteh.hr SAML
AAI Test integracije AAI Test integracije sa Symfony PHP aplikacijama foi.hr SAML
Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.com srce.hr SAML
login-test.carnet.hr Login za CARNet servise carnet.hr SAML
Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.com Infrastruktura za Geant bazirana na VMware vCloud servisima. srce.hr SAML
Digitalni udžbenici - Element Digitalni udžbenici iz matematike, izdavačke kuće Element d.o.o. srce.hr SAML
Intranet - EFST Intranet Ekonomskog fakulteta u Splitu efst.hr SAML
POEM_Centos7-AAI-test srce.hr SAML
Moodle VSMTI Moodle sustav Visoke škole Virovitica vsmti.hr SAML
login.carnet.hr test Login za CARNet servise test carnet.hr SAML
Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeci testiranje novih web stranica efri.hr SAML
Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementa Google aplikacije za email, pohranu i dijeljenje podataka i ostale Google servise za edukacijske svrhe zsem.hr SAML
Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementa Google aplikacije za email, pohranu i dijeljenje podataka i ostale Google servise za edukacijske svrhe zsem.hr SAML